در برنامه حضور و غیاب قسمت تنظیمات نرم افزار بروزرسانی جداول وب را بزنید

نام کاربری (Alt+U)   login
کلمه عبور (Alt+P)  
 
 
   
   
   Version : 99.2.1